SOMOS EL SINDICATO QUE TE INFORMA, DE TODO Y A TODOS.

Mi foto
EL BLOG SINDICAL QUE CREA TENDÈNCIES A TARRAGONA. EL BLOG AMB MÉS VISITES DIÀRIES. QUI ÉS AUTÈNTIC NO NECESSITA COPIAR

UTILIZA EL TRADUCTOR PARA LEER EL BLOG EN OTRO IDIOMA

miércoles, 12 de diciembre de 2018

CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ, PUBLICACIÓ NOTA DE TALL I DELS MÈRITS DE LES PERSONES QUE HAN SUPERAT EL TALL


EL TALL DE PREGUNTES ENCERTADES S'HA ESTABLERT EN:

REPARTIMENT I AGENT DE CLASSIFICACIÓ, 68 RESPOSTES CORRECTES


ATENCIÓ AL CLIENT, 70  RESPOSTES CORRECTESA la puntuació de l'examen, sempre que s'hagi superat el tall, se li sumarà la puntuació obtinguda en la fase de mèrits. 
 


ENLLAÇ A LA CONSULTA DE MÈRITS

ENLLAÇ A INSTRUCCIONS DE CORREUS

ENLLAÇ A CIRCULAR DE CORREUS


El termini per reclamar en cas d'error, és fins al pròxim dia 19 de desembre

 RECORDATORI

 

martes, 11 de diciembre de 2018

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL "REAJUSTE LOCAL"

Informem a tota la gent que ha participat en el "reajuste local" de novembre de 2018 que Correus ja ha publicat la resolució provisional.
Qui vulgui pot consultar-nos si ha obtingut canvi de plaça i l'informarem personalment.

 
EL TERMINI PER RECLAMAR FINALITZA EL PROPER DIVENDRES 14 DE DESEMBRE

 

lunes, 3 de diciembre de 2018

CAMPANYA DE NADAL 2018

Res de nou en els ultims anys, Correus segueix pagant les mateixes retribucions per l’augment de feina durant el mes de desembre i discrimina als companys eventuals contractats per reforç de campanya i als companys de repartiment de notificaciòns.


·        La gratificació fixa de 95´08€ la cobrarà el personal de repartiment, classificació, apartats, ruteros, personal operatiu dels centres i unitats de tractament postal, rurals A, conductors interzonals i intercentres, i personal operatiu de les oficines postals.

·        Els rurals B i els empleats a temps parcial tindran dret a la mateixa compensació en proporció a la seva jornada.
·        Queden exclosos els contractats eventuals per circumstàncies de la producció per atendre les tasques i funcions de les unitats de Correus durant la Campanya de Nadal, contractats per repartiment de notificacions a la tarda i el personal que no estiguin contractats durant tota la campanya.
·        A partir del 4º dia d'inassistència es perdrà el dret a la percepció de la gratificació, excepte por les causes justificades de part, defunció, accident o malaltia greu d'un familiar, violència de gènere o per accident de treball.

·        Sempre que les necessitats del servei ho permetin, podrà gaudir de fins a dos dies de permís (assumptes particulars o dies addicionals a les vacances) sense penalització,però a partir del 11 de desembre.

·        El personal que presti servei durant els dies 24 i 31 de desembre, serà l'imprescindible per atendre les necessitats operatives i de negoci de cadascuna d'aquestes unitats; prestaran servei les oficines situades en centres comercials, ajustant el seu horari al del mateix centre comercial, i les oficines situades en grans poblacions i àmbits estratègics, obrint en torn de matí amb l'horari establert per als dissabtes.

miércoles, 28 de noviembre de 2018

REOBERTA LA NEGOCIACIÓ AMB L'EMPRESA

CORREUS ENS REUNEIX D'URGÈNCIA A LA TAULA DE "LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IV CONVENIO COLECTIVO"
Ahir dia 27 de novembre del 2018 a les cinc de la tarda la Directiva de Correus va proposar les següents mesures de millora per la plantilla de Correus:
 
 SALARI:
-Increments retributius per a laborals i funcionaris/as d'un 1'50% des de l'1 de gener de 2018 i un 0.25% mes a partir del 1 de juliol de 2018. Aquests increments afectaran a conceptes retributius fixes i variables.
-Aquestes quantitats s'abonaran al personal laboral en la nòmina de febrer de 2019 amb efecte retroactiu.
-Les ajudes socials no experimentaran cap increment el 2018.
-Per 2019 i 2020 també es preveu una pujada fixe d'aquests conceptes del 2'25% i 2% respectivament.

Cal dir que aquests increments són els que va aprovar el Govern ja fa uns mesos i que Correus no aporta cap novetat ni cap millora.

OCUPACIÓ:
-Correus vol millorar la gestió del cicle d'ocupació i reduir la temporalitat
-Proposa realitzar noves convocatòries d'ingrès de personal laboral fixe amb una oferta de 3274 llocs de treball.
-Entre altres qüestions, es vol evitar la rotació excessiva de les persones de borsa i regular la durada mínima dels contractes.
-Es vol suprimir la modalitat de fixe discontinuo
-Es preveu treure 275 llocs per promoció interna per funcionaris a diferents subgrups.
-En el primer trimestre de 2019 es convocaran processos de desprovisionalització de las "jefaturas intermedias"
-Buscar per al 2020 fórmules per agilitzar el concurs de trasllats.martes, 27 de noviembre de 2018

CORREUS ABONARÀ AL NOVEMBRE ALGUNES DE LES AJUDES SOCIALS PER A EMPLEATS

En la nòmina del mes de novembre, s'ingressaran les ajudes per a fills amb discapacitat i les ajudes a l'educació infantil, així com els préstecs sense interessos sol·licitats.


S'han atès totes les sol·licituds que complien amb els requisits exigits en la convocatòria del passat 28 de maig.

Aquest any s'abonaran 612 ajudes per a fills/as amb discapacitat d'entre 300 i 500 euros cadascuna, segons el grau de discapacitat dels beneficiaris, amb un import final de 222.400 euros.Així mateix, es pagaran 646 ajudes per a educació infantil de fins a 250 euros, en funció de la despesa acreditada, la finalitat de la qual és pal·liar part de les despeses originades per la contractació de places per a fills/as de 0 a 3 anys en escoles o centres d'educació infantil durant el curs passat. L'import total ascendeix a 148.400 euros.

També s'ingressaran al novembre els imports corresponents a les 1.282 sol·licituds de préstecs sense interès de 1.000, 2.200, 3.500 o 4.500 euros cadascun, la quantia total dels quals suposa 5.055.400 euros.


miércoles, 7 de noviembre de 2018

CONVOCAT EL SEGON REAJUSTAMENT LOCAL ANUAL

-Assignació (canvi de torn en la mateixa Unitat per a empleats fixos):
del 6 de Novembre fins al 9 de Novembre.

 

  -Reajustament mateixa localitat (canvi d'Unitat/mateix lloc en la mateixa localitat per a operatius fixos):

  Convocatòria prevista: 16 de Novembre.

  Resolució definitiva: mitat de Desembre

  Data d'efectes dels canvis: condicionada a altres  processos de provisió de llocs concurrents.


MODEL DE PETICIÓ D'ASSIGNACIÓ


OFERTA D'ASSIGNACIÓ A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA/