SOMOS EL SINDICATO QUE TE INFORMA, DE TODO Y A TODOS.

Mi foto
EL BLOG SINDICAL QUE CREA TENDÈNCIES A TARRAGONA. EL BLOG AMB MÉS VISITES DIÀRIES. QUI ÉS AUTÈNTIC NO NECESSITA COPIAR

UTILIZA EL TRADUCTOR PARA LEER EL BLOG EN OTRO IDIOMA

lunes, 18 de junio de 2018

HUELGA PARCIAL INDEFINIDA

CONTRA LOS DESPIDOS Y LA FALTA DE CONTRATACIÓN, ¡A LA HUELGA!

El pasado miércoles lxs trabajadorxs de Correos en la provincia de Barcelona nos reunimos en Asamblea para tratar de dar una respuesta colectiva contra la agresión acometida por la dirección con el despido de lxs compañerxs enfermxs. El mismo día, carteros y carteras de distintos distritos de la cartería de Barcelona y localidades de la provincia, ocuparon el hall de la oficina principal de Barcelona exigiendo más contratación y la cobertura de todas las vacantes.
Desde CGT defendemos estas dos muestras de auto organización de lxs trabajadorxs y apoyamos la convocatoria, aprobada por unanimidad en Asamblea de Trabajadorxs, de una HUELGA PARCIAL INDEFINIDA a partir del día 19 de Junio de 2018; para las 3 primeras horas en el turno de mañana y las 3 últimas en el turno de tarde y noche. Exigimos la readmisión de lxs compañerxs despedidxs y asumimos como propias el resto de reivindicaciones:
-Readmisión de los trabajadores despedidos en aplicación del artículo 52.
-Cobertura del 100%. Un barrio, un cartero. Recuperación de la figura del suplente.
-Paralización de los dimensionamientos y anulación de los realizados.
-Estabilidad en el empleo. Máxima duración de los contratos y no contratación de idóneos hasta agotar bolsas.
-Readmisión excluidos de las bolsas de empleo ante los nuevos criterios de puntuación de las nuevas bolsas de empleo.
CGT apoya la convocatoria de huelga y hace un llamamiento a secundarla, así como a acudir a las distintas acciones y actos de protesta acordados por la Asamblea de Trabajadorxs.

EL DIA 19 A LAS 7:00h EN DRASSANES (METRO L3)

¡TODXS A LA HUELGA! ¡READMISIÓN DESPEDIDXS!

 

viernes, 1 de junio de 2018

RADIO MACUTO


Us informem que relacions laborals d'una altra Zona, ha comentat que respecte a la consolidació d'ocupació la data per a la sol·licitud serà la segona quinzena de juny i l'examen serà a la fi de setembre. TOT AIXÒ PREVISIBLEMENT, és a dir, SENSE CONFIRMAR. 
Pel que fa al concurs de trasllats, la 8 adjudicació serà a l'octubre amb presa de possessió al novembre i la 9 serà al novembre amb presa de possessió al febrer.


lunes, 28 de mayo de 2018

AJUDES 2018BESTRETES I PRESTEM SENSE INTERÈS
Beneficiaries
Funcionaries i laborals fixes (excloses les fixes discontinues, el personal suspès provisionalment, els qui tinguin iniciat un expedient de jubilació o els faltin menys de 24 mesos per complir els 65 anys)
Requisits
Haver percebut unes retribucions brutes en 2017 que no hagin superat els 25.000 €.
Les quanties que es poden sol·licitar són de 1.000 €, 2.200 €, 3.000 € i 4.500€

Devolució en 24 mesos.
Termini de presentació de sol·licituds del 30 de maig al 18 de setembre.

AJUDES A l'ESTUDI PER A FILLS I FILLES (LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR)
Beneficiaries
El personal funcionari, laboral fix i laboral eventual, amb 2 anys d'antiguitat en els últims 6 anys i que estiguin en actiu a Correus en el termini d'admissió de sol·licituds i en fer-se efectiu el pagament d'aquestes.
Requisits
Tenir fills a càrrec de fins a 26 anys, matriculats en centres d'ensenyament durant el curs 2018/2019.
Haver percebut unes retribucions brutes en 2017 no hagin superat els 20.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de maig al 10 d'octubre.

AJUDES PER A FILLS AMB DISCAPACITAT
Beneficiaries
El personal funcionari, laboral fix i laboral eventual, amb 2 anys d'antiguitat en els últims 6 anys i que estiguin en actiu a Correus en el termini d'admissió de sol·licituds i en fer-se efectiu el pagament d'aquestes.
Requisits
Tenir a càrrec fills o familiars sota tutela judicial (excepte descendents) amb una discapacitat igual o superior al 33%,
Incompatible amb les ajudes a l'estudi quan es tracti del mateix fill.

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de maig al 18 de setembre.

AJUDES PER A EDUCACIÓ INFANTIL
Beneficiaries
El personal funcionari, laboral fix i laboral eventual, amb 2 anys d'antiguitat en els últims 6 anys i que estiguin en actiu a Correus en el termini d'admissió de sol·licituds i en fer-se efectiu el pagament d'aquestes.
Requisits
Tenir a càrrec fills nascuts en 2015 o després, matriculats en el curs 2017/2018 en el Primer Cicle d'Educació Infantil.
Incompatible amb l'ajuda a l'estudi en el tram de la quantia que resulti coincident.

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de maig al 18 de setembre.

AJUDES ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A TREBALLADORS/AS
Beneficiaries
El personal laboral fix i laboral eventual, amb 2 anys d'antiguitat en els últims 6 anys i que estiguin en actiu a Correus en el termini d'admissió de sol·licituds i en fer-se efectiu el pagament d'aquestes.
El personal funcionari pot optar a aquestes ajudes a través de MUFACE
Requisits
Haver cursat estudis universitaris durant el curs 2017/2018.

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de maig al 10 d'octubre.

AJUDES PER A TRACTAMENTS DE SALUT
Beneficiaries
El personal funcionari, laboral fix i laboral eventual, amb 2 anys d'antiguitat en els últims 6 anys i que estiguin en actiu a Correus en el termini d'admissió de sol·licituds i en fer-se efectiu el pagament d'aquestes.

Modalitats:
-Tractaments i pròtesis bucodentals (únicament sol·licitant i cònjuge)
-Tractaments i pròtesis audiovisuals (únicament sol·licitant i cònjuge)
-Intervencions quirúrgiques oculars (únicament sol·licitant)
-De salut mental.
-Motrius o psicomotrius.
-Celiaquia. (funcionaris exclosos)

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de maig al 18 de setembre.

DEFUNCIÓ
Es genera en cas de defunció durant l'any 2018 de personal laboral fix
o laboral eventual en actiu, amb 2 anys de serveis prestats en els últims 6.

El personal funcionari pot optar a aquestes ajudes a través de MUFACE.

El termini de presentació d'instàncies serà durant tot l'any 2018, ampliat fins al 15 de gener de 2019.

L'ABONAMENT DE LES QUANTITATS ES PREVEU FERLES EFECTIVES ENTRE ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE

ENLLAÇ A LES BASES

PER MÉS INFORMACIÓ, NO DUBTIS EN CONTACTAR AMB NOSALTRES


/